powikłania po porodzie

Dziecięce Porażenie Mózgowe

Dziecięce Porażenie Mózgowe to rodzaj zaburzeń Centralnego Układu Nerwowego. Są one skutkiem niepostępującego uszkodzenia mózgu, znajdującego się w stadium rozwoju bądź wynikają z zaburzeń rozwoju mózgu na wczesnym jego etapie i mającym przewlekły przebieg. Wskutek tych zaburzeń dochodzi do powstania nieprawidłowych czynności ruchowych oraz zaburzeń postawy a tu również do uszkodzenia intelektu, które zmieniają się wraz z wiekiem dziecka. 

Depresja poporodowa

Depresja poporodowa

Depresją po urodzeniu dziecka, tzw. depresją postnatalną lub poporodową nazywamy zespół zaburzeń afektywnych o dość szerokim spektrum. Główny objaw tego schorzenia to dość wyraźne obniżenie nastroju matki, występujące w pierwszym półroczu zaraz po porodzie.

 

Większość kobiet, cierpiących na depresję poporodową, pod wpływem napiętnowania społecznego bądź nieuzasadnionych obaw o możliwość utraty władzy rodzicielskiej często kryje się ze swoimi uczuciami, cierpiąc samotnie.