powikłania okołoporodowe

Dziecięce Porażenie Mózgowe

Dziecięce Porażenie Mózgowe to rodzaj zaburzeń Centralnego Układu Nerwowego. Są one skutkiem niepostępującego uszkodzenia mózgu, znajdującego się w stadium rozwoju bądź wynikają z zaburzeń rozwoju mózgu na wczesnym jego etapie i mającym przewlekły przebieg. Wskutek tych zaburzeń dochodzi do powstania nieprawidłowych czynności ruchowych oraz zaburzeń postawy a tu również do uszkodzenia intelektu, które zmieniają się wraz z wiekiem dziecka.