Ciąża zagrożona

ciąża zagrożona

Ciąża zagrożona nazywana jest inaczej ciążą wysokiego ryzyka bądź ciążą patologiczną. Związane to jest ze stopniem ryzyka poronienia, przedwczesnego porodu bądź urodzenia dziecka z niską wagą urodzeniową. To znaczy, że stan zdrowia przyszłej mamy i dziecka stwarza niebezpieczeństwo dla prawidlowego przebiegu ciąży.

 
Wśród zagrożeń, stwarzających bezpośrednie ryzyko dla dziecka oraz ciężarnej są przewlekłe schorzenia typu: astma, epilepsja, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze krwi, choroby nerek, serca, watroby lub krwi oraz nowotwory. Przyczyną groźnych powikłań moga być rownież choroby zakaźne typu: kiła, różyczka, rzeżączka, opryszczka czy AIDS.
 
Na wzrost ryzyka komplikacji podczas ciąży mają również wpływ wady genetyczne oraz anomalie anatomiczne. A więc wady takie jak: zdeformowana macica, zrosty, torbiele i mięśniaki na macicy mogą powodować postanie ryzyka przedwczesnego porodu. 
 
Innymi niebezpieczeństwami, mogącymi zagrozić przyszłej matce bądź jej dziecku są czynniki socjoekonomiczne takie jak: spożywanie alkoholu, palenie papierosów czy zażywanie narkotyków lub leków. bardzo często przyczyniają się one do powstania u dziecka wad wrodzonych. W przypadku palaczek, zachodzi ryzyko urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej, poronienia bądź przedwczesnego odklejenia się łożyska.
 
Do objawów ciąży zagrożonej zalicza się: skurcze macicy, bóle w podbrzuszu oraz w okolicy krzyżowej, plamienia lub krwawienia z dróg rodnych kobiety. W razie spostrzeżenia u siebie jakichkolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza prowadzącego bądź na najbliższą izbę przyjęć.

 

Zapraszamy do wymiany doświadczeń i informacji na powyższy temat na naszym
forum dyskusyjnym