Zagadka nr 34

Gdy go trzesz, a potem jesz,
to masz oczy pełne łez.