Badania przed ciążą

Badania przed ciążą

Nawet jeżeli kobieta czuje się całkowicie zdrowa, to w przypadku kiedy planuje ona ciążę, powinna ona poddać się podstawowym badaniom internistycznym oraz ginekologicznym. Badania te umożliwią ewentualne wykrycie schorzeń, które mogłyby wpływać negatywnie na płodność, powodować zakłócenia przebiegu ciąży lub zagrażać rozwijającemu się płodowi.

 

Obowiązkowym minimum wśród badań są najprostsze badania laboratoryjne, takie jak: morfologia krwi i ogólne badanie moczu, które mogą pomóc lekarzowi określić ogólny stan zdrowia kobiety.

 

Morfologia krwi - jest podstawowym oraz najpowszechniej wykonywanym badaniem. Pozwala ono na określenie stanu zdrowia badanej osoby, umożliwia wykrycie zapaleń, zatrucia oraz wielu innych procesów chorobowych, które zachodzą w organizmie.

W badaniu ogólnym krwi podawane są:

wartości RBC - ilość krwinek czerwonych (określenie zdolności przenoszenia tlenu)

wartości WBC - ilość krwinek białych (podwyższona wskazuje na występowanie zakażenia w organizmie)

hematokryt - stosunek procentowej zawartości krwinek do pełnej krwi

liczba płytek krwi - wpływ na proces krzepnięcia krwi

wskaźnik MCH - średnia zawartość hemoglobiny w krwinkach

wskaźnik MCHC - średnie procentowe stężenie hemoglobiny w krwince

wskaźnik MCV - średnia objętość krwinki

Wskaźniki te mogą pomóc w zdiagnozowaniu niedokrwistości

Badanie stężenia cukru we krwi - w zdiagnozowaniu cukrzycy

Kwasu moczowego - w zdiagnozowaniu dny moczanowej

Mocznika i kreatyniny - pomaga ocenić funkcjonowanie nerek

Enzymów wątrobowych - pomaga ocenić funkcjonowanie wątroby

Bilirubiny - w zdiagnozowaniu chorób wątroby oraz chorób dróg żółciowych

 

Badanie ogólne moczu - jest badaniem wykazującym względną kwaśność (pH) oraz:

Obecność krwi w moczu - krwinkomocz

Obecność białka w moczu (albumin) - wskazuje u ciężarnej stan przedrzucawkowy

Obecność bilirubiny w moczu

Obecność glukozy oraz acetonu (ciał ketonowych) w moczu - wskazuje na choroby takie jak: cukrzyca lub zakażenie układu moczowego

Dalszy etap badania dotyczy wirowania moczu w celu oddzielenia się części stałych od płynu.

Osad bada się na obecność krwinek białych oraz bakterii, a także krwinek czerwonych, nabłonków i różnych nieprawidłowych form komórkowych, mogących wskazywać na choroby nerek.

W przypadku występowania bakterii, wykonuje się posiew moczu. Dzięki temu badaniu następuje dokładniejsza identyfikacja swoistych bakterii oraz określenie ich wrażliwości na określone antybiotyki.

 

Poza podstawowymi badaniami laboratoryjnymi, należy poddać się badaniom ginekologicznym.

 

Wymaz z szyjki macicy - Cytologia, tj. badanie na obecność komórek nowotworowych bądź zmian, które mogą przerodzić się nowotwór (np. nadżerka) oraz badanie bakteriologiczne (tzw. czystość pochwy)

USG narządu rodnego - pomaga w uwidocznieniu wszystkich nieprawidłowości w budowie oraz w funkcjonowaniu narządu rodnego, mogące przyczyniać się do niepłodności

Oznaczenie poziomu hormonów płciowych oraz hormonów tarczycy w surowicy krwi - pozwala na wykrycie zaburzeń hormonalnych, które mogą przyczyniać się do późniejszych poronień lub powikłań w ciąży. Schorzenia te należy bezwzględnie wyleczyć przed poczęciem dziecka

 

Zalecane są również dodatkowe badania, takie jak:

 

Poziom przeciwciał przeciw pierwotniakowi Toxoplazma gondii - pierwotniak wywołujący toksoplazmozę. W przypadku zarażenia się nią podczas ciąży, może powodować toksoplazmozę wrodzoną u dziecka, być przyczyną poronienia lub powodować wady wzroku i słuchu, upośledzenie umysłowe, a nawet śmierć noworodka. Zaleca się wykonanie badania w klasie IgG oraz IgM.

Poziom przeciwciał przeciw wirusowi cytomegalii (CMV) - choroba wywoływana przez wirusa cytomegalovirus. Przeważnie ma ona przebieg bezobjawowy, lub podobne objawy jak przy przeziębieniu. Zaleca się wykonanie badań pod kątem CMV w klasie IgG oraz IgM. Skutkiem nabycia takiej infekcji podczas ciąży może być wrodzona cytomegalia u dziecka, objawiająca się: żółtaczką, powiększeniem śledziony i wątroby oraz zapaleniem płuc.

Poziom przeciwciał przeciw wirusowi różyczki - wirusowej chorobie wieku dziecięcego. W przypadku gdy badanie wykaże brak odporności, tj. wynik ujemny, zaleca się szczepienie przeciw różyczce przed zajściem w ciążę. Zarażenie się ciężarnej różyczką może przyczynić się do zespołu wrodzonej różyczki u dziecka, a jednocześnie do licznych wad rozwojowych, takich jak: zaburzenia słuchu i wzroku, wady serca, zaburzenia neurologiczne, zahamowanie wzrostu, ubytki kostne, małopłytkowość, uszkodzenie wątroby i śledziony.

Oznaczenie grupy krwi oraz jej współczynnika Rh - w przypadku gdy jest on ujemny (Rh-), zaleca się oznaczenie grupy krwi oraz współczynnika Rh przyszłego ojca. W sytuacji gdy kobieta ma grupę Rh- a jej partner, z którym planuje zajść w ciążę Rh+, może dojść do konfliktu serologicznego, jeśli dziecko odziedziczy dodatni współczynnik Rh po ojcu. Kiedy w krwiobieg matki dostaną się krwinki dziecka, które przenikają przez barierę łożyska, system immunologiczny matki traktuje krwinki dziecka jak ciała obce, które należy zniszczyć. Przyczyną tego jest hemolityczna choroba płodu, mogąca spowodować nawet śmierć dziecka. Konieczne mogą być liczne transfuzje po porodzie lub transfuzje dopłodowe.

Badanie na obecność antygenu Hbs - badanie to pomaga wykazać ewentualne nosicielstwo wirusa żółtaczki wszczepiennej WZW typu B. W przypadku dodatniego wyniku, może być konieczność kolejnych badań, które pomogą określić czy jesteś tylko nosicielką, czy również cierpisz na przewlekłe zapalenie wątroby, i powinnaś poddać się leczeniu.

Badanie na obecność wirusa HIV- zaleca się wykonanie tego badania nawet gdy kobieta nie jest w grupie ryzyka. Jeżeli kobieta jest nosicielka , bez żadnego problemu może zostać ona mamą oraz urodzić zdrowe dziecko. Jednakże twoja ciąża a w szczególności twój poród będzie wymagał szczególnej troski lekarza doświadczonego w prowadzeniu ciąż nosicielek tego wirusa.

Badania genetyczne - wskazanie do nich zachodzi jeżeli: skończyłaś 35 lat i planujesz swoją pierwszą ciążę, w twojej lub partnera rodzinie występowały choroby genetyczne (do 4 pokolenia wstecz) lub urodziłaś już jedno dziecko, mające wadę genetyczną.

Tags: 

 

Zapraszamy do wymiany doświadczeń i informacji na powyższy temat na naszym
forum dyskusyjnym